Prehliadka závodu

Aby sme poznali naše riešenia a organizáciu. viac, môžete prísť do našej továrne, aby ste to určili.

Zvyčajne privítame hostí z celého sveta v našej spoločnosti.

product warehouse
product warehouse1
Metal parts processing workshop

Dielňa na spracovanie kovových dielcov

Comprehensive multifunctional painting equipment

Komplexné multifunkčné zariadenie na maľovanie

Injection and blow molding workshop

Vstrekovacia a vyfukovacia dielňa

Large rotomolding equipment

Veľké rotačné zariadenie

product warehouse-3
product warehouse-4

Sklad produktu